Home

Welkom bij de Psychotherapie Praktijk van Ken Smith, psychotherapeut. Op deze website kunt u zien dat deze praktijk u hulp biedt voor psychotherapie, psychotrauma en vraagstukken omtrent coaching en counseling. De wachttijd voor intake is nu 1 á 2 weken. Gewoonlijk kan de therapie aansluitend daarop beginnen.

Werkwijze

Dit is een praktijk voor individuele psychotherapie, psychotrauma en coaching & counseling. Op de afzonderlijke pagina’s vindt u verdere informatie en links naar meer uitgebreide bronnen. Voor elke hulpvraag kunnen verscheidene methodes aangeboden worden. Dit vanwege de aard van uw hulpvraag en de aanpak die het beste bij u past. Zelf ga ik er bij voorkeur uit dat de hulp snel en zo kort mogelijk hoort te zijn. Wanneer het echter nodig is om langere tijd uit te trekken voor de hulp moet dit uiteindelijk ook mogelijk zijn.

PSYCHOTHERAPIE

Psychotherapie wordt gebruikt voor hulp omtrent depressies,
persoonlijkheidsproblemen en angsten.

Deze praktijk biedt u verschillende vormen van individuele psychotherapie.

Klachtgerichte psychotherapie is een werkwijze die als doel heeft mensen zo snel mogelijk van [bepaalde] psychische klachten af te helpen.  Zo kunnen mensen vlot geholpen worden voor stemmingsklachten, voor depressie, angstige herinneringen en herbelevingen bij psychotrauma, of angstklachten bij paniekproblemen of extreme verlegenheid.

Het doel van een dergelijke behandeling beperkt zich tot verbetering ten aanzien van de omschreven klachten. Deze werkwijze is zeer geschikt wanneer iemand van zijn hinderlijke klachten af geholpen wil worden zonder allerlei ‘ bemoeienis’ rond zijn overige geestelijk functioneren.

Inzichtgevende psychotherapie richt zich meestal niet in op afgebakende psychische klachten maar wel op het verbetering van het geestelijk functioneren. Door zelf op tocht te gaan in het onderzoeken van eigen gedachten, emoties, motivaties komt met zelf tot een beter begrijpen van een eigen psychisch functioneren. Wanneer men een eigen verandering wil bewerkstelligen door vooral eigen geestelijk functioneren is werken op exploratie van eigen functioneren met als doel meer inzicht te bereiken een zeer geschikte werkwijze.

Voor sommige problemen wordt een bijzondere vorm van therapie geboden, bijvoorbeeld bij psychotrauma. Voor dit laatste wordt vaak EMDR (Eye Movement Desensitisation en Reprocessing) geadviseerd.

Voor meer informatie over Psychotherapie: Klik HIER en HIER

Voor meer informatie over psychotrauma en EMDR verwijs ik u naar deze site
www.emdr.nl

COACHING EN COUNSELING

Na meer dan 32 jaar actief gewerkt te hebben in de Geestelijke Gezondheidszorg heb ik  veel ervaring opgedaan in de organisatie van instellingen en het functioneren daarin van hun medewerkers.

Het betreft ervaring zowel in leidinggevende functies en management, als ook in het coachen en ondersteunen van collega’s en leidinggevenden.

Coaching en Counseling voor medewerkers in de GGz is een onderdeel van het aanbod van deze praktijk. Dit geldt zowel voor inhoudelijke vraagstukken, voor opleiding als voor management. Deze hulp strekt zich ook buiten de GGz.

Kosten

Psychotherapie is een onderdeel van uw basisverzekering. Een verwijzing door uw huisarts is nodig om hier gebruik van te maken. Met een restitutiepolis zijn de kosten altijd volledig gedekt door uw verzekeraar. Dit geldt ook wanneer deze praktijk een contract heeft met uw verzekeraar. (Deze praktijk heeft contracten met de meeste verzekeraars).
Als er geen contract is tussen uw verzekeraar en deze praktijk zult u maar een deel van de kosten vergoed krijgen. Meestal is dat 70% van de rekening of meer.
Meer informatie: www.nvvp.nl

Aanmelden

Aanmelden kunt u zelf doen via deze website (Kijk onder Contact) of via uw verwijzer (huisarts e.d).

Na aanmelding wordt u een intake geboden die bestaat uit 2 tot 4 gesprekken. Hierin worden de hulpvraag, de belangrijke informatie over uzelf en uw omgeving vastgelegd. Het is de bedoeling om zodoende duidelijk te krijgen wat u wil bereiken. De intakefase wordt afgesloten met concrete afspraken betreffende de behandeling en de aanvang van de therapie. Belangrijk in dit alles is dat u ook weet welk resultaat u mag verwachten.

AANMELDING

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw bericht

Contact

Psychotherapie Praktijk KV Smith

Correspondentie adres:
Lage Kanaaldijk 7
6212 AE Maastricht
Bezoek adres:
Boschstraat 45
6211 AT Maastricht
T 06-1480 1959
F 043-3255512

Algemene informatie

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

De Therapeut

Psychotherapie

1978 – 2007 Riagg Maastricht

2007 – 2010 Lionarons GGz

2010 – heden eigen praktijk in Maastricht

Leidinggeven en Management

1978 – 1981 procesbewaker Jongeren Advies Centrum, gGz Maastricht

1982 – 1987 teamleider integraal veld team gGz Maastricht

1988 – 1996 teamleider academische eenheid : Behandelteam Angststoornissen

1999 – 2002 teamleider Spreekuurteam Riagg Maastricht, nadien Poort Riagg Vijverdal

2002 – 2007 afdelingshoofd Voordeur, lid Management Team Riagg Maastricht

2007 – 2010 cluster manager/afdelingshoofd volwassenenzorg, lid management team Lionarons GGz

Innovatie

Volledige loopbaan is gekenmerkt door innovatie op het gebied van o.a. allochtonenhulpverlening, trauma-interventie, stemmingsstoornissen, academisering bij angststoornissen, arbeidshulpverlening, ontwikkelingsstoornissen, commerciële GGz, EMDR bij asielzoekers en doven, innovatief management vraagstukken.

Klachten

Indien u niet tevreden bent met de hulp die u gekregen heeft en/of de bejegening is het mogelijk hiervoor een klacht in te dienen. Het is wel raadzaam in eerste instantie dit probleem met uw therapeut te bespreken. Wanneer dit echter onvoldoende tevredenheid biedt kunt u natuurlijk gebruik maken van de klachtencommissie bij de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP).